Bildning och teknologi

15 hp

Kursens syfte är att stärka deltagarnas eget yrkeskunnande och bildning i ett samhälle där teknologin står i centrum. Den riktar sig till erfarna personer med olika yrken.

Teknologi hanterar i första hand handlingsproblem, dvs situationer som innefattar olika former av åtgärder och ingripanden. Det behöver därför hämta sin näring från både naturvetenskapens precision och den beprövade erfarenhetens grunder. Ofta går dessa kunskapsformer hand i hand, men ibland uppstår konfrontationer och tillkortakommanden. Att vara bildad innefattar att se och ta tillvara på denna dubbelhet och att även bejaka det praktiska kunnande som inte är ett resultat av teoretiska modeller. Annars riskerar vi en framväxande urholkning och teknifiering av såväl arbetsliv som kulturliv. Det gäller såväl utvecklaren som användaren av teknologi.

Naturvetenskapens modeller gör teoretiska vinster i form av abstraktion och generalisering, men i motsvarande grad även verklighetsförluster gällande det praktiskas unicitet och konkretion. Den enskilda händelsen och platsen har alltid större densitet än den vetenskapliga beskrivningen. Våra professioner måste få tillgång till såväl bildning som utbildning: en reflekterande beredskap att möta den komplexa ”tätheten” i ett yrkesliv.

Den här utbildningen är en bildningsresa. Tanken är att du ska vara i ditt yrke, uppleva det, under kursen. Det är inte fråga om att göra abstrakta beskrivningar av det. Konsten är till för att få dig att se sådant som du annars inte skulle ha sett. Genom litteratur och teater kommer du att hitta förbindelser till sådant du upplevt i ditt yrke och lära dig se det i ett annat ljus. Du kommer också att utveckla ett kritiskt reflekterande förhållningssätt där den vetenskapliga precisionen utmanas av den beprövade erfarenheten.

Kursen ingår i forskningsområdet Yrkeskunnande och teknologi.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M