Bildpedagogik I, grundkurs

30 hp

Om du är intresserad av bilder, hur de produceras och vad de kommunicerar ska du läsa bildpedagogik. Du kommer under kursen att lära dig om bilden som kommunikationsmedel och pedagogiskt verktyg.

På kursen får du lära dig:

• grundläggande tekniker för bildframställning, såsom teckning, måleri, tredimensionell form samt digital bild av olika slag
• om barns och ungdomars bildarbete och bildspråkliga utveckling
• om bildämnets historia
• hur man kan arbeta med bild på olika sätt med barn och ungdomar i olika åldrar
• om konst- och arkitekturhistoria
• analysera och tolka bilder inom massmedia och populärkultur
• tala och skriva om bildkommunikation
• arbeta med bildämnets styrdokument

Vi tillämpar ett kreativt reflekterande arbetssätt, där teori, praktik, tekniskt kunnande och konstnärliga överväganden samverkar i ett didaktiskt sammanhang. Vi lägger stor vikt vid att studenterna tillägnar sig grundläggande kunskaper inom teckning och målning. Undervisningen sker i form av gestaltande övningar, föreläsningar, seminarier, uppgifter och laborationer, såväl individuellt som i grupp.

Efter avslutad kurs är det möjligt att läsa två ytterligare terminer bildpedagogik. Skulle du vilja kan man läsa vidare på ämneslärarutbildningen eller läsa kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Bildpedagogik är också ett bra ämne att studera om du skulle vilja jobba som museipedagog eller som lärare i kulturskolan.

Om du går kursen i Kalmar läser du i nya ljusa och fräscha lokaler vid hamnen. Det är även nära till tåg- och busstationen så det är enkelt att pendla om du bor i Småland eller Blekinge. Läser du i Växjö sker undervisningen centralt på campus där det finns gott om restauranger och caféer. En stor fördel med att läsa i Kalmar eller Växjö jämfört med i våra större universitetsstäder är att det är lättare att få tag i en bostad.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M