Bolagsstyrning, normer och riskanalyser

30 hp

Kursen behandlar olika aspekter av bolagsstyrning såsom styrelsens, ägarnas, kreditgivarnas, redovisningens och revisorernas roll i styrning och kontroll av företag. Dessutom innehåller kursen ett större moment kring hantering av olika typer av risker i företag. Detta är ämnen som på senare tid kommit att få alltmer utrymme både i media (i samband med exempelvis företagsskandaler och finanskriser) och i företagsekonomisk forskning.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M