Brandteknisk dimensionering av trähus

5 hp

OBSERVERA att det går att ansökan till denna kurs via www.antagning.se fram till den 17 augusti.

Kursen Brandteknisk dimensionering av trähus ges för dig som i första hand vill fördjupa dina kunskaper kring beräkning av träkonstruktioners bärförmåga och avskiljande förmåga vid brand. Kanske har du arbetat ett flertal år som konstruktör men känner dig osäker på de särskilda förutsättningar som finns kring brandteknisk dimensionering av och brandsäkerhet hos trähus.

Kursen utgår från de bestämmelser som finns i Eurokod 5. Utöver brandteknisk dimensionering behandlas brandsäkerhet i byggnader, brandtekniska detaljlösningar, verkningssätt hos träkonstruktioner och träbaserade produkter, användning av trä som synligt ytskikt i byggnader samt kontroll under byggtid. Dessutom presenteras beräkningsmodeller och kunskaper kring brand som finns beskrivna i nya handböcker.

Vi i kursledningen tror och hoppas att du genom att följa kursen utvecklar såväl din egen som ditt företags samlade kunskap kring brandteknisk dimensionering och brandsäkerhet.

Kursen kräver inte att du jobbar. Även du som är student eller saknar anställning är välkommen att söka.

Expertkompetens för hållbart träbyggande

Brandteknisk dimensionering av trähus 5 hp är en del av projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande, kurser för yrkesverksamma inom byggsektorn och den träbearbetande industrin.

Kurserna är framtagna tillsammans med näringslivet med stöd från KK-stiftelsen.

 

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M