Brandteknisk dimensionering av trähus

5 hp

Kursen Brandteknisk dimensionering av trähus ges för dig som i första hand vill fördjupa dina kunskaper kring beräkning av träkonstruktioners bärförmåga och avskiljande förmåga vid brand. Kanske har du arbetat ett flertal år som konstruktör men känner dig osäker på de särskilda förutsättningar som finns kring brandteknisk dimensionering av och brandsäkerhet hos trähus.

Kursen utgår från de bestämmelser som finns i Eurokod 5. Utöver brandteknisk dimensionering behandlas brandsäkerhet i byggnader, brandtekniska detaljlösningar, verkningssätt hos träkonstruktioner och träbaserade produkter, användning av trä som synligt ytskikt i byggnader samt kontroll under byggtid. Dessutom presenteras beräkningsmodeller och kunskaper kring brand som finns beskrivna i nya handböcker.

Vi i kursledningen tror och hoppas att du genom att följa kursen utvecklar såväl din egen som ditt företags samlade kunskap kring brandteknisk dimensionering och brandsäkerhet.

Kursen kräver inte att du jobbar. Även du som är student eller saknar anställning är välkommen att söka.

Expertkompetens för hållbart träbyggande

Brandteknisk dimensionering av trähus 5 hp är en del av projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande, kurser för yrkesverksamma inom byggsektorn och den träbearbetande industrin.

Kurserna är framtagna tillsammans med näringslivet med stöd från KK-stiftelsen.

 

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.