studenter engelska pratar

Business Talking

5 hp

Kursen omfattar träning av ordförråd, språksäkerhet, ledigt språkbruk och vissa idiomatiska uttryck, träning av hörförståelse och övningar i gruppdiskussioner. Kursen introducerar också termer och begrepp som är vanligt förekommande i formella möten och andra professionella sammanhang. Under kursen får studenten vidare öva på formella presentationer och förhandlingsteknik på engelska samt delta i rollspel där både den formella och den informella språkkompetensen övas.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar