Contemporary Marketing Research

15 hp

Syftet med den här kursen är att introducera och uppmuntra studenter att analysera olika typer av litteratur om nutida marknadsföringshantering genom granskning, kritik och debattering med hjälp av färdigheterna som förvärvats och tillämpats under lektioner och hemstudier. Lektionerna kommer även att behandla hur man sammanställer och jämför olika texter med anknytning till ett specifikt ämne.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken