Corporate Social Responsibility

7,5 hp

Corporate Social Responsibility (CSR), eller företagens sociala ansvar, är en affärsmodell som, idealiskt sett, gör det möjligt för företag att integrera samhällsmedvetenhet, juridiska och etiska överväganden och principer för hållbar utveckling i sin affärsverksamhet. Kursen erbjuder en kritisk introduktion till CSR-begreppet. Mer specifikt kommer kursen att fokusera på två dimensioner av CSR – företagsorienterad och samhällsorienterad. Företagsorienterad syn på CSR kommer bygga på intressentmodellen och en kritisk analys av samtida tillämpningar av CSR. Samhällsorienterad syn på CSR kommer bygga på en analys av global kapitalism och dess tre komponenter ekonomi, energi och ekologi, för att belysa samtida debatter och forskning kring vägar mot framtida hållbarhet.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken