Datalogiskt tänkande för utbildning och lärande

5 hp

Digitaliseringen i samhället gör att nya roller och kompetenser efterfrågas. Kunskaper behövs inom den digitala omställningen kring strategiska beslut, urval, design samt beställning, implementering och uppföljning av digitalt stöd för undervisning och lärande (så kallad utbildningsteknologi, EdTech).

Syftet med denna kurs är att ge dig kunskap och förståelse för hur problemlösning angrips med hjälp av datalogiskt tänkande. Det innebär att hitta mönster, göra generaliseringar och abstraktioner för att skapa algoritmer som löser ett problem med de verktyg som finns tillgängliga i programmeringsspråk. Viktigt är dock att påpeka detta inte är en programmeringskurs, utan tonvikten ligger på att utveckla ett datalogiskt tänkande.

Med hjälp av sekvens, selektion, iteration och datarepresentation tillsammans med modularisering genom funktioner, ges en grund att stå på för att förstå och förmedla hur datalogiskt tänkande kan användas vid problemlösning. Kursens huvudfokus ligger på att introducera handlingsplaner och redskap kopplade till datalogiskt tänkande i relation till den nya roll och uppdrag som du som framtida EdTech-strateg kommer att möta i samhälle, näringsliv och skola.

Studiegrupp vid Campus Värnamo

Detta kursalternativ erbjuder dig att studera vid Lärcentrat Campus Värnamo. Där kan du studera i en studiegrupp tillsammans med dina medstudenter och använda dig av lärcentrats teknik och lokaler.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans