De tidiga världskulturerna till 1600

7,5 hp

Denna kurs för dig direkt tillbaka till konstens källor. Du studerar spåren av bland annat den egyptiska, den grekiska och den romerska antikens bild och byggnadskulturer i relation till de skilda kulturernas idéklimat. Studiet omfattar även centrala delar i den nyare tidens arkitektoniska och bildkonstnärliga artefakter såsom de gestaltades under medeltid och renässans.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar