De tidiga världskulturerna till 1600

7,5 hp

I denna kurs introduceras du för konstens tidiga historia från antiken till renässansen. Vi studerar bilder och byggnadsverk som har bidragit till att forma konstutvecklingen i tvåtusen år. Undervisningen täcker den klassiska kulturens konstyttringar i Grekland och Rom, medeltidens bildkultur och byggande i Europa och östra Medelhavsområdet, samt renässansens framväxt och blomstring i Italien. Den svenska medeltida kyrkokonsten och Vasaperiodens kulturimport av renässansens arkitektur och bildkonst behandlas också. I undervisningen presenteras du för de centrala verken i varje period, du lär dig att beskriva och analysera bilder och byggnader, och du får kunskap om den historiska och kulturella kontext som konsten har tillkommit i. Kursen ges på distans med inspelade föreläsningar. Du förbereder dig genom att läsa kurslitteraturen och du kommunicerar med kursens lärare och dina medstudenter på nätet.
Kursen kan ingå i en högskole- eller filosofie kandidatexamen med konst- och bildvetenskap som huvudämne eller biämne.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar