Design och hantverk I

7,5 hp

Kursen Design och hantverk är en kurs på avancerad nivå där konsthantverk och design studeras i ett historiskt och historiografiskt perspektiv. Kursen ges som distanskurs med inspelade föreläsningar och vi möts i diskussioner och skriftliga inlämningar och gör analyser av verk inom design- och konsthantverksområdet.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar