Design och omsorg

5 hp

Tyngdpunkten under kursen ligger på temat omsorg (”care”) och hur det kan relatera till design. Kursen fokuserar även på designmässiga och spekulativa tillvägagångssätt för att ”bry sig om” mer än mänskliga världar. Kursen utforskar design och omsorg som en attityd och praktik. I synnerhet kommer vi att utgår från tre dimensioner av omsorg; möda/arbete, påverkan/simulering av känslor samt etik/politik. Kursen utforskar skärningspunkter mellan olika maktstrukturer, och hur man kan ingripa i dessa genom design, delvis genom normkritiska och normkreativa förhållningssätt, med syfte att skapa nya materialiteter, relationer, berättelser och praktiker. Arbete på temat omsorg i relation till studenternas individuella forskningsprojekt är en del av kursen.

Kärnkomponenten i kursen är ett fyra dagar långt seminarium som går av stapeln 14-17 augusti 2018. Seminariet kommer att äga rum vid och runt Linnéuniversitetet, Campus Växjö och deltagande är obligatoriskt.

Ansökan och individuellt forskningsprojekt

Observera att du både behöver anmäla dig till kursen via www.antagning.se (på svenska) eller www.universityadmissions.se (utanför Sverige) och skicka in en kort summering av ditt forskningsprojekt och förslag på hur det kan relatera till temat ”omsorg”. Deltagare kommer att väljas utifrån kvaliteten på förslagen, relevans till temat omsorg, och sammansättningen av gruppen vad gäller mångfald av perspektiv. Sammanfattningen ska vara en A4-sida lång. Word eller pdf. Texterna skickas som bilagor. Den sökandes namn och sökt kurs anges i filens namn. Den sökandes namn anges också i dokumentet.

Sammanfattningen av ditt forskningsprojekt mailas till nordessummerschool2018@lnu.se senast 15 april 2018.

Kursen är öppen för sen anmälan.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken