Det förflutna och fiktion

15 hp

Kursen handlar om hur fiktion påverkar framställningar av det förflutna i olika sammanhang, exempelvis som resurs i konstnärliga gestaltningar av det förflutna, t ex i monumentkultur och i film, som ideologiska medel i politiska diskurser och som didaktiska utmaningar i pedagogiska sammanhang i skola, museer eller inom upplevelseindustrin. Kursen fokuserar på de vetenskapsteoretiska konsekvenserna som fiktionaliseringen av det förflutna innebär.

Kursens inleds med genomgång och diskussioner om förflutenhet och fiktion ur ett övergripande perspektiv. Exempel på ämnen som behandlas är fiktionsbegreppet, anakronism, historierevisionism, historiebruk och kulturanalys ur olika vetenskapsteoretiska perspektiv. Kursen koncentreras fortsättningsvis kring av lärare och studenter valda fördjupningsämnen med fokus på fiktion och förflutenhet . Studenternas avslutande examinationsuppgift hämtas från teman som t ex elit- respektive masskultur, film och litteratur, politikens område eller inom upplevelseindustrin ur ett eller flera vetenskapsteoretiska perspektiv som till exempel genus eller postkolonial teoribildning.

Kursen vänder sig till studenter som har en bakgrund eller en framtid inom yrken där kulturanalys, pedagogik och kommunikation står i centrum. Kursen är tvärvetenskaplig och har både teoretiska och praktiska inslag med inriktning mot fiktion och historiebruk.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar