Det idrottsvetenskapliga forskningsfältet

7,5 hp

Denna kurs syftar till att du ska få en chans att fördjupa dig inom ett (idrottsvetenskapligt) område. Det kan vara ett område som du är särskilt intresserad av. Men det kan också vara ett sätt för dig att läsa in dig på ett specifikt område som du har nytta av inför din masteruppsats.

Det idrottsvetenskapliga fältet är brett och inrymmer en mängd tänkbara områden. Följande områden som valts av tidigare studenter är exempel på denna bredd: Mentala processer vid fysisk aktivitet, Effekter av bikarbonat på högintensiv träning, Genusanalys av idrottsforskning, Talangutveckling, Den svenska fotbollens professionalisering och kommersialisering, Idrottspsykologi: viljan att vinna-rädslan att misslyckas, Velocity Based Training, VBT etc.

Du väljer själv i samråd med den kursansvarige vad du vill skriva om. Sedan tilldelas du en handledare och tillsammans bestämmer ni vilken litteratur du ska använda. Sedan läser och analyserar du självständigt de valda texterna och författar en forskningsöversikt. Tanken är att du ska sätta dig in ett idrottsvetenskapligt område och kunna presentera och diskutera det.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar