Det kalla kriget: politik, säkerhet och kultur

7,5 hp

Kursen behandlar det kalla kriget. Kursen omfattar konfliktrelationer mellan supermakterna och deras respektive allierade, detta relateras till de följdverkningar konfrontationen hade för världen i allmänhet.

Då det kalla krigets rivaliteter utspelades på olika sätt och på olika arenor där ideologiska övertygelser, politiska relationer och säkerhetsöverväganden var centrala, behandlar kursen den roll ideologier, politiska och militära allianser, vapenkapplöpningar samt lokala och regionala konflikter och krig spelade. Kursen inkluderar även hur det kalla kriget behandlades och reflekterades i kulturella kontexter såsom spelfilm och skönlitteratur.

Kursansvarig berättar

Här presenteras kort tre distanskurser om 1900-talets internationella historia. Under höstterminen gäller 1HI380, Första världskriget: 1900-talets första katastrof, 7,5 högskolepoäng. Under vårterminen följer dels 1HI390, Andra världskriget: Historiens blodigaste krig, 7,5 högskolepoäng, dels 1HI430, Det kalla kriget: politik, säkerhet och kultur, 7,5 högskolepoäng.

Kurserna är helt separata och läses var för sig, men sammantaget behandlas i tur och ordning de två världskrigen, som på genomgripande sätt förändrade europeiska förhållanden liksom andra delar av världen, och sedan det kalla kriget, som var en global konflikt mellan två supermakter som påverkade hela världen. Kurserna behandlar 1900-talets internationella historia och varje kurs ger först en introduktion till de dramatiska historiska perioderna. Kurserna har vidare vissa fördjupande moment, t.ex. hur den "vanliga" människan påverkades under det kalla kriget, kurserna innehåller valbara inriktningar, vidare diskuteras hur Sverige agerade i och påverkades under respektive period.

Välkommen att läsa tre kurser om 1900-talets internationella historia! Observera att den som vill läsa kurserna måste göra separata ansökningar, alltså en ansökan till varje kurs.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar