Det kalla kriget: politik, säkerhet och kultur

7,5 hp

Kursen behandlar det kalla kriget. Kursen omfattar konfliktrelationer mellan supermakterna och deras respektive allierade, detta relateras till de följdverkningar konfrontationen hade för världen i allmänhet.

Då det kalla krigets rivaliteter utspelades på olika sätt och på olika arenor där ideologiska övertygelser, politiska relationer och säkerhetsöverväganden var centrala, behandlar kursen den roll ideologier, politiska och militära allianser, vapenkapplöpningar samt lokala och regionala konflikter och krig spelade. Kursen inkluderar även hur det kalla kriget behandlades och reflekterades i kulturella kontexter såsom spelfilm och skönlitteratur.

Kursansvarig berättar

Här presenteras kort fyra distanskurser om 1900-talets internationella historia samt tiden efter det kalla kriget som ges under läsåret 2020-2021. Höstterminen startar med 1HI380, Första världskriget: 1900-talets första katastrof, 7,5 högskolepoäng. Lite senare under höstterminen följer 1HI390, Andra världskriget: Historiens blodigaste krig, 7,5 högskolepoäng. Under vårterminen fortsätter upplägget med 1HI430, Det kalla kriget: politik, säkerhet och kultur, 7,5 högskolepoäng och slutligen kommer 1HI445  Konflikt och samarbete efter kalla kriget, 7,5 hp som tar upp aspekter av internationell politik efter det kalla krigets slut.

Kurserna är helt separata och läses var för sig, men sammantaget behandlas i tur och ordning de två världskrigen, som på genomgripande sätt förändrade europeiska förhållanden liksom andra delar av världen, och sedan det kalla kriget, som var en global konflikt mellan två supermakter som påverkade hela världen, och slutligen tiden efter det kalla kriget.

Välkommen att läsa kurser om 1900-talets internationella historia samt tiden efter det kalla kriget! Alla kurser ges på distans och allt kursarbete sker på en lärplattform och det finns inga fysiska möten. Observera att den som vill läsa kurserna måste göra separata ansökningar, alltså en ansökan till varje kurs.

 

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar