Det konst- och bildvetenskapliga fältet, konstkritiska och konstpedagogiska praktiker

7,5 hp

Kursen presenterar och problematiserar olika konstvetenskapliga verksamheter inom det konst- och bildvetenskapliga fältet med särskild inriktning mot konstkritiska och konstpedagogiska praktiker. Kursen att skapa medvetenhet om hur olika verksamheter genererar olika typer av kunskap och mening. En viktig del av kursen är att studenten kommer i kontakt med olika yrkesområden och deras utövare inom det konstvetenskapliga fältet. Exempel på verksamheter som kursen behandlar är olika typer av museiverksamhet, konstpedagogiska och konstkritiska praktiker, konstmarknaden samt verksamheter på kommunal, landstings- eller statlig nivå.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar