Runor på Björketorpsstenen

Det nordiska arvet

30 hp

Hur vet vi det vi vet om levnadsförhållanden i Norden under vikingatid och medeltid? Vad berättar lämningar såsom runinskrifter, medeltida manuskript till sagor och myter, visuella lämningar och arkeologiska föremål? Hur har uppfattningarna om vad dessa föremål, inskrifter och medeltida manuskript betyder förändrats, och hur ha de påverkat dagens litteratur och religiösa föreställningar? I kursen Det nordiska arvet undersöks dessa frågor utifrån fyra olika utgångspunkter. De studeras dels utifrån det fornnordiska språkets runinskrifter, dels utifrån litteraturen – som är av senare datum, men ger medeltidens syn på forntidens liv och berättelser. Den studeras vidare utifrån forntidens religiösa föreställningar och myter och slutligen utifrån visuella lämningar med fokus på den folkliga kultur som inte ges så stort utrymme i de skriftliga källorna.

Svart-vit bild på guden Thor
En illustration av en av myterna om guden Thor, som läses på kursen.
Föregående bild Nästa bild
En uppslagen gammal handskrift om den nordiska mytologin
Codex Regius är den huvudsakliga källan till kunskap om den nordiska mytologin, och tros vara skriven på 1270-talet. Den innehåller nästan alla eddadikterna och upptäcktes av en slump på en isländsk bondgård 1643 av biskop Brynjólf Sveinsson i Skálhult. Handskriften bevarades i Danmark fram till 1970-talet, då den återfördes till Island.
Föregående bild Nästa bild

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.