Runor på Björketorpsstenen

Det nordiska arvet

30 hp

Hur vet vi det vi vet om levnadsförhållanden i Norden under vikingatid och medeltid? Vad berättar lämningar såsom runinskrifter, medeltida manuskript till sagor och myter, visuella lämningar och arkeologiska föremål? Hur har uppfattningarna om vad dessa föremål, inskrifter och medeltida manuskript betyder förändrats, och hur ha de påverkat dagens litteratur och religiösa föreställningar? I kursen Det nordiska arvet undersöks dessa frågor utifrån fyra olika utgångspunkter. De studeras dels utifrån det fornnordiska språkets runinskrifter, dels utifrån litteraturen – som är av senare datum, men ger medeltidens syn på forntidens liv och berättelser. Den studeras vidare utifrån forntidens religiösa föreställningar och myter och slutligen utifrån visuella lämningar med fokus på den folkliga kultur som inte ges så stort utrymme i de skriftliga källorna.

Svart-vit bild på guden Thor
En illustration av en av myterna om guden Thor, som läses på kursen.
Föregående bild Nästa bild
En uppslagen gammal handskrift om den nordiska mytologin
Codex Regius är den huvudsakliga källan till kunskap om den nordiska mytologin, och tros vara skriven på 1270-talet. Den innehåller nästan alla eddadikterna och upptäcktes av en slump på en isländsk bondgård 1643 av biskop Brynjólf Sveinsson i Skálhult. Handskriften bevarades i Danmark fram till 1970-talet, då den återfördes till Island.
Föregående bild Nästa bild

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans