Det personliga ledarskapet inom idrott

7,5 hp

This course will help sport coaches develop strategies when faced with difficult decisions. The aim is to explore different leadership styles and theories in order to help further the student’s own coaching philosophy and core values which guide decisions under pressure. Furthermore, this course focus on the intrapersonal knowledge domain of sport coaching and student will gain knowledge regarding coach development strategies in order to identify own areas of improvement and planning for long term coach development and success.

The course is given in a digital format. Forms of teaching that may occur are lectures, group discussions, guided self-study as well as oral and written presentations via a web-based learning platform. The teaching language is English but written assignments can be submitted in English or Swedish.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans