Didaktik och läroplansteori - inriktning förskoleklass och årskurs 1-6

7,5 hp

Kunskaper om undervisningens och lärandets förutsättningar, process och resultat behandlas genom frågor om urvalet av innehåll, hur lärandemiljöer skapas, vilken strukturering som är att föredra, hur deltagande kan stimuleras, vilken återkoppling på lärandeutfall som är framgångsrik och hur ett önskvärt lärandeutfall tillförsäkras. I kursen problematiseras därmed frågorna om hur medborgarna formas genom utbildningsväsendet och vad/vem som bestämmer vad som räknas som giltig kunskap och på vilka grunder innehåll, kunskaper, erfarenheter och värden väljs ut, organiseras och presenteras inom utbildningsväsendets olika verksamheter.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken