Digital Archaeology

7,5 hp

Den här online-kursen introducerar studenterna till tre kärnområden inom digital arkeologi: 1) Rumslig analys med hjälp av geografiska informationssystem (GIS), 2) 3D-modellering, visualisering och virtuell rekonstruktion och 3) Text mining och maskininlärning i arkeologin. Kursen kommer att behandla tillämpningen av en mängd digitala tekniker från dokumentation i fält till bearbetning, analys, visualisering och presentation av arkeologisk forskningsdata. Kursen ges som en 5-veckors modul med onlineföreläsningar och tutorials, praktiska övningar online och handledning. All undervisning kommer att ske på engelska.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans