Digital ekonomi och det digitala affärslandskapet

15 hp

Unikt för den digitala ekonomin är att den baserad på värdet av tid. Tiden kan inte lagras, buteljeras eller konserveras. Kursen lär dig därför hur du undviker köer, projektförseningar och tidsproblem i agila projekt. Stort fokus ägnas beräkningar av digitala tjänster, prissättningsproblematik, marknadsstrategiska beslut avseende den digitala tjänstens switching costs, locked in effekt och tidsläckage. Kursen använder sig av simuleringsmodeller av vinst, produktivitet, kostnader och prisberäkningar. Kursens forskningsområde har prisbelönats.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar