Digital Grafik 1

7,5 hp

Produktion av digitalt medieinnehåll innefattar nästan alltid användandet av digital grafik. Från ett enkelt foto till en komplex animation, ger grafiskt innehåll nya sätt att överföra information, presentera en produkt eller ett varumärke, eller dra till sig uppmärksamheten för en framtida kund åt en särskild mötesplats.

I den här kursen kommer studenter få gå djupare inom grafiska designregler för att kunna förbättra kunskaperna som fåtts i kursen 1ME311 – Digitala Medier (eller motsvarande). Undervisningen är till största del baserad på ett produktionsperspektiv med en stor del praktiskt arbete. En mer avancerad förståelse för de grundläggande mjukvarorna för medieproduktion kommer att ges. Efter kursen kommer studenter kunna hantera produktion av grafiskt innehåll i en multimedial kontext. Dessutom tar kursen upp aspekter för digital distribution, teknisk konstruktion av bild och ljud, kommunikationsaspekter och upphovsrättsfrågor. Kursen erbjuder kunskap och färdigheter som ger en god grund för fortsatt arbete inom grafisk design.

Studenter kommer att få teoretisk kunskap om grafisk design samt den tekniska aspekten av digital media. När det gäller praktiskt arbete innefattar kursen Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe InDesign. Studenter kommer även att få praktiska fotografilektioner.

En del av kursen kommer också ta upp hur grupparbeten ska hanteras, samt få chansen att jobba mot en riktig kund för att producera digitalt medieinnehåll i en verklig kontext.

Exempel på studentprojekt

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken