Digital historia: metoder, resurser och ontologier

7,5 hp

Kursen ”Digital historia: metoder, resurser och ontologier” utgör en fördjupning i digitalhistoria, vilken är en inriktning inom digital humaniora. Kursen tar upp frågan om vad digitalhistoria egentligen är samt ger en introduktion till ett urval av de olika digitala metoder som kan användas inom historieämnet för förmedling, forskning och analys både från ett digitalt och traditionellt perspektiv. Den erbjuder "hands on" erfarenhet av ett urval av digitala verktyg under de praktiska momenten: digitaltranskribering, databaser, digitala arkiv, digital förmedling samt visualiseringar (GIS och rekonstruktioner). Under kursen arbetar vi med digitiserat källmaterial och diskuterar digitaliserings påverkan på historieforskning. Kursen omfattar även de teoretiska aspekterna, och möjliggör en kritisk granskning av hur det digitala kan användas i historieforskning och -förmedling.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans