Digital humaniora forskningsmetoder

7,5 hp

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskap om digitala forskningsmetoder för att besvara forskningsfrågor inom humaniora. Kursen ger en överblick av digitaliseringens påverkan på hur forskning bedrivs, inblick i ett antal olika digitala metoder, och medvetenhet om svårigheterna kopplade till metodiken. I kursens slutprojekt har de studerande möjlighet att fokusera på digitala metoder som är vanliga i deras huvudområde (t.ex. från kandidatprogrammet), men uppmuntras även att studera metoder som är mindre vanliga inom ämnet. Syftet med det sistnämnda är att den studerande ska utveckla nya perspektiv på ämnestraditionen, i linje med digital humaniora som område, och därmed utveckla nytt och kreativt tänkande. De digitala metoderna väljs från aktuella forskningsmetoder inom huvudämnet.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans