Digital kapacitet för organisatorisk flexibilitet

7,5 hp

Kursen fokuserar på samspelet mellan organisatoriska strategier och IS­-strategier och även hur sådana påverkar och påverkas av varandra på strategisk nivå, verksamhetsnivå, för organisatorisk praxis och i organisationens struktur. Kursen behandlar teorier och modeller för strategiskt IT arbete, digital kapacitet i organisatoriska sammanhang och dess konsekvenser för organisationens praxis samt tillvägagångssätt för att åstadkomma digital transformering, inklusive skapa värde genom digital teknik.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar