Digital kapacitet för organisatorisk flexibilitet

7,5 hp

Kursen fokuserar på samspelet mellan organisatoriska strategier och IS­-strategier och även hur sådana påverkar och påverkas av varandra på strategisk nivå, verksamhetsnivå, för organisatorisk praxis och i organisationens struktur. Kursen behandlar teorier och modeller för strategiskt IT arbete, digital kapacitet i organisatoriska sammanhang och dess konsekvenser för organisationens praxis samt tillvägagångssätt för att åstadkomma digital transformering, inklusive skapa värde genom digital teknik.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.