Digital kapacitet för organisatorisk flexibilitet

7,5 hp

Kursen fokuserar på samspelet mellan organisatoriska strategier och IS­-strategier och även hur sådana påverkar och påverkas av varandra på strategisk nivå, verksamhetsnivå, för organisatorisk praxis och i organisationens struktur. Kursen behandlar teorier och modeller för strategiskt IT arbete, digital kapacitet i organisatoriska sammanhang och dess konsekvenser för organisationens praxis samt tillvägagångssätt för att åstadkomma digital transformering, inklusive skapa värde genom digital teknik.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M