Digitala och analoga berättelser genom konstnärliga processer – ett pedagogiskt perspektiv

15 hp

Kursens innehåll behandlar olika narrativa metoder, dvs. olika sätt att skapa berättelser. Med hjälp av multimodala verktyg får den studerande arbeta med animerad film, rörlig bild, bildspel samt bilderbok. I kursen får den studerande redogöra för och diskutera didaktiska modeller och didaktisk design i relation till pedagogiska situationer i skola och kulturliv. Kursen aktualiserar teorier kring estetik och samtidskonst där landart, naturkonst och frågor kring hållbarhet är i fokus. Efter att ha orienterat sig inom området genomför den studerande ett eget landartprojekt som dokumenteras och redovisas i en avslutande examination.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar