Digitalisering av kulturarv

7,5 hp

I kursen behandlas olika teoretiska och tekniska aspekter av digitaliseringen av kulturarv. Kursen har en tudelad ingång till ämnet i det att både konkreta digitaliseringspraktiker, och de diskurser som omgärdar dessa, diskuteras. I det senare fallet lyfts frågor om stora digitaliseringsprojekt från ett politiskt perspektiv, såväl som teoretiska perspektiv på digitaliseringen av kulturarvsobjekt. Teman som diskuteras i kursen är gränssnitt, digitalt bevarande, migrering av data, samt urvals-, användar- och urprungsfrågor. Det mer tekniska språret i kursen kretsar kring basala tekniker för att digitalisera kulturarv, vilket inkluderar XML och olika metadatastandarder.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar