Digitalisering i skolan - lärare

7,5 hp

Kursen tar sin utgångspunkt i den självklara roll som vardagens digitala teknologier och nätbaserade tjänster har i samhället. Områden som särskilt berörs är t.ex. vad digital kompetens är och kan vara, hur digital teknik kan designas och användas för att skapa
förutsättningar för lärande, samt juridiska, etiska och demokratiska aspekter kring IT i skolan.

Del 1 Introduktion, 1,5 hp

Den inledande kursdelen ger en introduktion till den pågående digitaliseringen i skolan utifrån fortlöpande samhällelig förändring, samt till den historiska utvecklingen av IT och digitala verktyg för lärande. Vidare syftar denna del till att belysa elevers digitala livsvillkor i ett större samhälleligt perspektiv, samt skapa förutsättningar för relevant digitalisering i den egna undervisningen.

Del 2 Teoretisk bas, 3 hp

I denna del läggs fokus på lärarrollen i förändring och det digitala lärandets möjligheter, metoder, tillämpningar och utmaningar. Delkursen omfattar även aktuell debatt och forskning kring digitalisering i skolan, såväl nationellt som internationellt.

Del 3 Praktisk tillämpning, 3 hp

Tredje delen av kursen fokuserar på de studerandes egna erfarenheter och problemformuleringar kring design av metoder och digitala lärandeteknologier baserat på tidigare kursdelar.

Undervisningsformer

Kursen ges på distans med stöd av en lärplattform. Tre obligatoriska fysiska träffar i Växjö ingår, med fokus på seminarier och erfarenhetsutbyte.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M