Dynamiska system

7,5 hp

Dynamiska system är ett viktigt område när det gäller att förstå hur variablerna i ett stort systen kan växelverka med varandra. Linjära system är relativt fullständigt förstådda medan det är mycket svårare att bygga upp en fullständig teori för icke-linjära system. I den här kursen studerar vi enkla icke-linjära avbildningar som karakteriseras av att de har ett rätt så typiskt beteende eller förändrar sig på ett typiskt sätt när förutsättningarna ändras. Vi ser också att det är enkelt att ge exempel på intressanta fenomen som kan dyka upp bara bara systemet är tillräckligt komplicerat medan det är avsevärt svårare att begränsa antalet möjliga förlopp.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M