eHälsa för biomedicinska analytiker

7,5 hp

Är du biomedicinsk analytiker och vill lära dig mer om hur digital informationsteknik kan användas för att förbättra hälso- och sjukvård, med särskilt fokus på klinisk laboratorieverksamhet?

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Modern informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta för den enskilde individen att vara delaktig i sin egen vård och omsorg, stödja kontakten mellan patienter och vård samt bidra till effektivare stödsystem för medarbetaren i verksamheten. Hälso- och sjukvården är inne i en tid av stora förändringar kopplade till digitalisering och eHälsa och detta är ett politiskt prioriterat område.
Samtidigt innebär digitaliseringen inom omsorg, hälso- och sjukvård också stora utmaningar i form av exempelvis säkerhet, integritet och interoperabilitet (systemens förmåga att kommunicera och fungera tillsammans). Vem får tillgång till information om människors hälsa? Hur påverkas patienter och personal? Dagens system hanterar ofta livsviktig information och är ett nödvändigt arbetsverktyg för personalen. Hur kan du som biomedicinsk analytiker vara med och påverka och ta tillvara på möjligheterna som finns med eHälsa?

Den digitala utvecklingen har bara börjat. För att kunna vara med och driva på arbetet finns behov av kompetens inom eHälsa för alla som är med och berörs. För att förstå och utveckla eHälsa behövs kunskaper från flera olika ämnesområden.

Syftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper inom eHälsa och bioinformatik för att kritiskt kunna reflektera över möjligheter, nytta och utmaningar med digital informationsteknik i omsorg, hälso- och sjukvård med fokus på klinisk laboratorieverksamhet.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.