eHälsa för biomedicinska analytiker

7,5 hp

Är du biomedicinsk analytiker och vill lära dig mer om hur digital informationsteknik kan användas för att förbättra hälso- och sjukvård, med särskilt fokus på klinisk laboratorieverksamhet?

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Modern informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta för den enskilde individen att vara delaktig i sin egen vård och omsorg, stödja kontakten mellan patienter och vård samt bidra till effektivare stödsystem för medarbetaren i verksamheten. Hälso- och sjukvården är inne i en tid av stora förändringar kopplade till digitalisering och eHälsa och detta är ett politiskt prioriterat område.

Samtidigt innebär digitaliseringen inom omsorg, hälso- och sjukvård också stora utmaningar i form av exempelvis säkerhet, integritet och interoperabilitet (systemens förmåga att kommunicera och fungera tillsammans). Vem får tillgång till information om människors hälsa? Hur påverkas patienter och personal? Dagens system hanterar ofta livsviktig information och är ett nödvändigt arbetsverktyg för personalen. Hur kan du som biomedicinsk analytiker vara med och påverka och ta tillvara på möjligheterna som finns med eHälsa?

Den digitala utvecklingen har bara börjat. För att kunna vara med och driva på arbetet finns behov av kompetens inom eHälsa för alla som är med och berörs. För att förstå och utveckla eHälsa behövs kunskaper från flera olika ämnesområden.

Syftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper inom eHälsa och bioinformatik för att kritiskt kunna reflektera över möjligheter, nytta och utmaningar med digital informationsteknik i omsorg, hälso- och sjukvård med fokus på klinisk laboratorieverksamhet.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans