En persons händer håller upp medicin i högerhanden och ett betalkort i vänsterhanden framför en dator. Ett stetoskop och ett block med penna ligger på bordet.

eHälsa och läkemedel

7,5 hp

En helt ny kurs på distans som riktar sig till bland annat farmaceuter, läkare och sjuksköterskor som vill lära sig mer om läkemedelsinformatik och eHälsa kopplat till läkemedel.

Kursen tar upp grundläggande begrepp inom eHälsa och hälsoinformatik och kommer att ge exempel på digitala verktyg och arbetssätt för prevention, vård och omsorg med fokus på läkemedel. Genomgående för hela kursen är att vi lyfter och diskuterar både möjligheter och utmaningar med eHälsa och läkemedel och att vi kopplar till aktuell forskning.

Kursen består av tre delar där studenterna gör ett litet självständigt arbete kopplat till varje tema:

Del 1. Informationshantering i läkemedelsprocessen. Fokus ligger på digitala verktyg och arbetssätt kring läkemedelslistor och information som rör patienters aktuella läkemedel. Vi tar bland annat upp den Nationella läkemedelslistan.

Del 2. Digitala kunskaps- och beslutsstöd för läkemedel.

Del 3. Läkemedelsepidemiologi. Hur register och andra datakällor kan användas för att skapa ny kunskap om läkemedelsanvändning.

Kursen genomförs helt på distans på kvartsfart och är anpassad för att passa yrkesverksamma inom till exempel vård, myndigheter eller apotek. Studenter har stora möjligheter att styra studierna till tider som passar den egna situationen. Vid några tillfällen under kursen träffas vi digitalt via zoom eller annat verktyg för videomöte. En viktig del i kursen är en interaktion och diskussion mellan studenterna för att även lära från varandra.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans