En persons händer håller upp medicin i högerhanden och ett betalkort i vänsterhanden framför en dator. Ett stetoskop och ett block med penna ligger på bordet.

eHälsa och läkemedel

7,5 hp

En helt ny kurs på distans som riktar sig till bland annat farmaceuter, läkare och sjuksköterskor som vill lära sig mer om läkemedelsinformatik och eHälsa kopplat till läkemedel.

Kursen tar upp grundläggande begrepp inom eHälsa och hälsoinformatik och kommer att ge exempel på digitala verktyg och arbetssätt för prevention, vård och omsorg med fokus på läkemedel. Genomgående för hela kursen är att vi lyfter och diskuterar både möjligheter och utmaningar med eHälsa och läkemedel och att vi kopplar till aktuell forskning.

Kursen består av tre delar där studenterna gör ett litet självständigt arbete kopplat till varje tema:

Del 1. Informationshantering i läkemedelsprocessen. Fokus ligger på digitala verktyg och arbetssätt kring läkemedelslistor och information som rör patienters aktuella läkemedel. Vi tar bland annat upp den Nationella läkemedelslistan.

Del 2. Digitala kunskaps- och beslutsstöd för läkemedel.

Del 3. Läkemedelsepidemiologi. Hur register och andra datakällor kan användas för att skapa ny kunskap om läkemedelsanvändning.

Kursen genomförs helt på distans på kvartsfart och är anpassad för att passa yrkesverksamma inom till exempel vård, myndigheter eller apotek. Studenter har stora möjligheter att styra studierna till tider som passar den egna situationen. Vid några tillfällen under kursen träffas vi digitalt via zoom eller annat verktyg för videomöte. En viktig del i kursen är en interaktion och diskussion mellan studenterna för att även lära från varandra.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.