Ekologi II

7,5 hp

Ekologi är ett fundament varpå miljövetenskapen vilar. Utan grundläggande kunskaper inom klassisk ekologi kan miljöproblem sällan förklaras eller åtgärdas.

Kursen "Ekologi II" är en ekologikurs för miljövetare och en naturlig fortsättning på den organismbiologiskt inriktade kursen "Ekologi I". Kursen ger en orientering i ämnet och bl.a. avhandlas: Populationsekologi, hur olika populationer tillväxer och möjliga interaktioner mellan individer inom en population, samt mellan olika populationer. Ekosystemets sammansättning, abiotiska och biotiska faktorers påverkan på ekosystemets sammansättning och funktion. Grundläggande evolutionsteoretiska aspekter på ekologiska problem samt ekologins roll i den miljövetenskapliga kontexten och tänkbara lösningar på lokala och globala miljöproblem.

Ekologi för miljöns skull med andra ord.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform med diskussionsforum, grupparbeten, inspelade föreläsningar eller videomöten.  

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader.

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.