Ekologi II

7,5 hp

Ekologi är ett fundament varpå miljövetenskapen vilar. Utan grundläggande kunskaper inom klassisk ekologi kan miljöproblem sällan förklaras eller åtgärdas.

Kursen "Ekologi II" är en ekologikurs för miljövetare och en naturlig fortsättning på den organismbiologiskt inriktade kursen "Ekologi I". Kursen ger en orientering i ämnet och bl.a. avhandlas: Populationsekologi, hur olika populationer tillväxer och möjliga interaktioner mellan individer inom en population, samt mellan olika populationer. Ekosystemets sammansättning, abiotiska och biotiska faktorers påverkan på ekosystemets sammansättning och funktion. Grundläggande evolutionsteoretiska aspekter på ekologiska problem samt ekologins roll i den miljövetenskapliga kontexten och tänkbara lösningar på lokala och globala miljöproblem.

Ekologi för miljöns skull med andra ord.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar