Ekonomi­styrning i flödesorienterad verksamhet

15 hp

Kursen behandlar modern ekonomistyrning ur ett i huvudsak flödesorienterat perspektiv i kontrast till traditionell ekonomistyrning som grundar sig på ett vertikalt organisatoriskt perspektiv. Som en följd av att organisationer numera lägger vikt vid ett horisontellt eller flödesorienterat perspektiv riktar sig intresset mot de flöden, processer och aktiviteter som bygger upp organisationer.

Kursen läses som fristående kurs och ingår även som delkurs i 4FE91E Företag och Marknad IV, 30 högskolepoäng.

Ekonomihögskolans distanskurser

Senast vid kursstart får du tillgång till lärplattformen där kursens upplägg och planering (inlämningar, examination och eventuella träffar) finns tillgängliga. Litteraturlista och obligatoriska moment för kursen anges i kursplanen.

För mer information om studier på distans:

Ekonomihögskolans distanskurser 
Studera på distans vid LNU

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar