Elevers naturvetenskapliga och tekniska omvärld, åk F-3

15 hp

Kursen behandlar ämnesdidaktiska perspektiv samt ämnesteori inom naturvetenskap och teknik relaterat till styrdokumenten för åk F-3. Kursen ger behörighet för undervisning i NO och teknik upp till åk 3.

I kursen ingår 3,75 hp i respektive ämne Biologi, Fysik, Kemi och Teknik.

Distansinformation: 8 kursdagar på hemmaplan

Datumen är: 21 januari, 8 februari, 17 mars, 27 april, 3 juni, 26 augusti, 22 september och 22 november.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans