Elevers naturvetenskapliga och tekniska omvärld, påbyggnad till åk 4-6

15 hp

Kursen riktar sig till dig som har behörighet för att undervisa i naturvetenskap och teknik i årskurs 1-3 och som vill utöka din behörighet för undervisning i årskurs 4-6. Kursen breddar och fördjupar kunskaper och färdigheter i ämnena biologi, fysik, kemi och teknik relaterat till styrdokumenten för årkurserna 4-6. Vidare behandlas planering av undervisning, riskbedömning samt bedömning och betygsättning av elevers kunskaper i naturvetenskap och teknik. Användande av digitala verktyg för att bedriva undervisning belyses. För att stödja ett kollegialt lärande ges rika tillfällen till samarbete och erfarenhetsutbyten. Kursen ges på distans via en webbaserad studieplattform där innehållet avhandlas i seminarie- och diskussionsform. Dessutom ingår tre obligatoriska träffar i Växjö, vardera omfattande två dagar.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M