Energi- och klimateffektivt byggande

7,5 hp

Kursen ger kunskap om energi- och materialflöden i den byggda miljön. Energi analys aspekten inbegriper energianvändningen i livscykeln för en byggnad och olika fossila bränslen och biomassa-baserade energiförsörjningssystem. Materialflödes aspekten handlar främst om de miljömässiga konsekvenserna av olika stommaterial (t.ex. trä, betong, metall) som används i produktionen av byggnader.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M