Energi- och klimateffektivt byggande

7,5 hp

Kursen ger kunskap om energi- och materialflöden i den byggda miljön. Energi analys aspekten inbegriper energianvändningen i livscykeln för en byggnad och olika fossila bränslen och biomassa-baserade energiförsörjningssystem. Materialflödes aspekten handlar främst om de miljömässiga konsekvenserna av olika stommaterial (t.ex. trä, betong, metall) som används i produktionen av byggnader.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken