Energisamordnare för ingenjörsstudenter

7,5 hp

Vill du få bättre inblick i de nya kraven vad gäller energihushållning
och värmeisolering vid nybyggnation eller energirenovering? Har du full koll på de krav som ställs på uppföljning och energideklaration i nyproducerade byggnader? Kursen är utvecklad i samarbete med föreningen Goda Hus och har fokus på de skärpta reglerna och kraven för att få en bättre energisamordning inom byggbranschen. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom byggbranschen samt till ingenjörsstudenter i Byggteknik eller Energi och miljö.

Kursen består av fyra stycken tvådagarsträffar (september, oktober, november och december) med föreläsningar, seminarier och studiebesök där teori varvas med praktik. Varje träff har olika teman enligt nedan.

Introduktion till Energisamordnarens roll, september
Energisystem, lagar och förordningar i världen, EU och Sverige. Miljö med avseende på primärenergi och olika byggmaterial. Energideklaration och energiberäkning. Studiebesök energiproduktion.

Byggnadens utformning, oktober
Arkitektens utformning, hur boendes beteende i bostaden påverkar, energieffektiva byggmaterial, hållbarhetsfrågor samt fukt och täthet i byggnader. Studiebesök fuktrenovering.

Värmesystem och ventilation i byggnader, november
Tillförsel av värme/kyla. Ventilation och värmeåtervinning. FTX, värmepumpar, bergvärme och fjärrvärme. Studiebesök energieffektiv värmetillförsel.

Elförsörjning och mätning, december
Solceller på byggnader; teori, praktik och ekonomiska förutsättningar. Digitalisering, mät- och styrsystem. Avslutande om energisamordning. Studiebesök solceller.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M