student jobbar

Engelska för internationell sjukvård (hälsoinformatik)

10 hp

Kursen har skapats både för personer som arbetar inom vården och som en resurs för studenter och lärare i vårdämnen. Kursens syften är att förstärka de kommunikativa färdigheter i engelska som efterfrågas inom vårdsektorn, samt att förbereda sjuksköterskor och annan vårdpersonal att arbeta internationellt.

Citat från tidigare studenter

"I like the flexibility of the course - it is perfect that the whole course is Internet based"

"I liked it because it was a distance course, and I was able to do the tasks when I had the time"

"If you are looking for a course about health informatics and medical English - this is a good course"

"I feel that I've learned a lot from this course, the whole concept of a learning course, and not just pushing for a deadline"

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans