Språk tidningar

Engelska, kandidatkurs, språkvetenskaplig inriktning

30 hp

Temakursen Förändring och variation i dagens engelska diskuterar det engelska språkets föränderliga natur. Du får lära dig om hur ordförrådet, fraserna och grammatiken ser ut i olika varianter av engelska och hur de förändras i nutid. Du får lära dig att använda korpusar, moderna textdatabaser, för att självständigt kunna studera det engelska språket. Du kommer att upptäcka att det engelska språket är ännu rikare än du tidigare trott. Delkursen anknyter till en rik korpuslingvistisk forskningstradition vid Linnéuniversitetet.

Temakursen Diskursanalys tar upp olika modeller för diskursanalys och fokuserar speciellt på Internetdiskurs och datorförmedlad diskursanalys. Under kursens gång får du lära dig att självständigt samla Internetdata och analysera den med hjälp av metoden datorförmedlad diskursanalys. Du får också lära dig att självständigt och kritiskt granska, redogöra för och diskutera aktuella vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet och koppla aktuella forskningsresultat till dina egna undersökningar.

Terminen avslutas med ett examensarbete. Detta är den viktigaste och mest givande delkursen under dina studier på kandidatnivån. Här får du i samråd med din handledare välja att fördjupa dig i ett ämne och självständigt genomföra en mindre forskningsstudie. Du får utveckla de färdigheter som både är nyttiga på arbetsmarknaden och för din personliga utveckling: förmåga att arbeta självständigt, tänka kritiskt, hålla deadlines hantera och presentera information.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M