Språk tidningar

Engelska, kandidatkurs, språkvetenskaplig inriktning

30 hp

Kursen består av två språkvetenskapliga temakurser (7,5+7,5 högskolepoäng) samt ett examensarbete med språkvetenskaplig inriktning (15 högskolepoäng). Temakurserna är kopplade till aktuell forskning inom engelsk språkvetenskap. I kursen utvecklar de studerande sitt kritiska tänkande och sina färdigheter i att analysera inom ramen för ett självständigt arbete. I kursen tränas även den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Kursen kan ingå i en kandidatexamen och ingår som valbar kurs i programmen Internationell administration med språk och Språk, kultur och kommunikation.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M