Skriva engelska kurs

English for Research Writing

10 hp

En kurs på avancerad nivå för dig, som vill lära dig skriva akademiska texter på engelska inom ditt forskningsområde för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Kursen fokuserar på integrerade strukturella och lingvistiska riktlinjer för de olika delarna av akademiska texter: titel, abstract, sammanfattning, introduktion, metod, resultat, diskussion och slutsats.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar