Skriva engelska kurs

English for Research Writing

10 hp

I den avancerade kursen English for Research Writing kommer du att lära dig att självständigt konstruera och skriva grammatiskt och stilistiskt korrekta vetenskapliga texter på engelska avsedda för publicering inom olika genrer i det egna forskningsområdet. Du kommer även att lära dig att kritiskt granska dina egna och andras texter. Kursen fokuserar på integrerade strukturella och lingvistiska riktlinjer för olika delar av akademiska texter: titel, abstract, populärvetenskaplig sammanfattning, introduktion, m.m. Diskursmönster med generell relevans för vetenskapligt skrivande undersöks och förklaras.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans