Entrepreneurship and Business Development in Africa

7,5 hp

Den senaste tidens snabba tillväxt på afrikanska marknader har väckt intresse från utländska företag som söker nya marknader då de utvecklade marknaderna har blivit mättade. Företag går in på afrikanska marknader inte bara för råvaror och naturresurser, utan för att etablera försäljning, tillverkning och outsourcing. Liberaliseringen av afrikanska marknader har gjort det möjligt för det lokala företagandet att blomstra. Många sociala, politiska och ekonomiska förändringar äger rum som ger enorma potentialer men också risker på grund av den tidiga utvecklingsfasen i de flesta afrikanska länder. Att utveckla affärs- och affärsframgångar i Afrika skulle gynna både de utländska företagens vinster och de afrikanska ekonomierna. Socialt entreprenörskap är ett område där lokala och utländska aktörer bygger företag för att stödja den lokala ekonomin. Kursen avser att ge förståelse, analys, modeller och affärsplaner för framgång i marknadsföring, företagande, och socialt entreprenörskap i Afrika.

Ekonomihögskolans distanskurser

Senast vid kursstart får du tillgång till lärplattformen där kursens upplägg och planering (inlämningar, examination och eventuella träffar) finns tillgängliga. Litteraturlista och obligatoriska moment för kursen anges i kursplanen.

För mer information om studier på distans:

Ekonomihögskolans distanskurser

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.