Entrepreneurship and Business Development in Africa

7,5 hp

Den senaste tidens snabba tillväxt på afrikanska marknader har väckt intresse från utländska företag som söker nya marknader då de utvecklade marknaderna har blivit mättade. Företag går in på afrikanska marknader inte bara för råvaror och naturresurser, utan för att etablera försäljning, tillverkning och outsourcing. Liberaliseringen av afrikanska marknader har gjort det möjligt för det lokala företagandet att blomstra. Många sociala, politiska och ekonomiska förändringar äger rum som ger enorma potentialer men också risker på grund av den tidiga utvecklingsfasen i de flesta afrikanska länder. Att utveckla affärs- och affärsframgångar i Afrika skulle gynna både de utländska företagens vinster och de afrikanska ekonomierna. Socialt entreprenörskap är ett område där lokala och utländska aktörer bygger företag för att stödja den lokala ekonomin. Kursen avser att ge förståelse, analys, modeller och affärsplaner för framgång i marknadsföring, företagande, och socialt entreprenörskap i Afrika.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans