Entreprenörskap och aktionsbaserade metoder

15 hp

Kursen ger en introduktion till aktionsbaserade metoder och deras företagsekonomiska tillämpningar. Inom ramen för kursen diskuteras och praktiseras metodansatser som bygger på samarbete mellan forskare och andra grupper i samhället. Att möjliggöra samverkan genom att säkerställa deltagande, kommunikation och en väl fungerande samarbetsprocess är viktiga moment. Kursen kommer att genomföras i aktionsforskningens anda, där lärande sker i en process av ömsesidigt utbyte mellan studenter, lärare och representanter från företag, andra organisationer eller lokalsamhällen. Tillsammans med sådana representanter planeras ett utvecklingsprojekt för ett företag, en organisation eller en bygd baserat på aktionsbaserade metoder.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken