Entreprenörskap och aktionsbaserade metoder

15 hp

Kursen ger en introduktion till aktionsbaserade metoder och deras företagsekonomiska tillämpningar. Inom ramen för kursen diskuteras och praktiseras metodansatser som bygger på samarbete mellan forskare och andra grupper i samhället. Att möjliggöra samverkan genom att säkerställa deltagande, kommunikation och en väl fungerande samarbetsprocess är viktiga moment. Kursen kommer att genomföras i aktionsforskningens anda, där lärande sker i en process av ömsesidigt utbyte mellan studenter, lärare och representanter från företag, andra organisationer eller lokalsamhällen. Tillsammans med sådana representanter planeras ett utvecklingsprojekt för ett företag, en organisation eller en bygd baserat på aktionsbaserade metoder.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M