Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande

7,5 hp

"Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ämnesövergripande tematiska arbetssätt där elever tar ansvar för sitt lärande och där resultatet kan vara till nytta utanför skolan är karaktäristiskt.” Skolverket.se

Hösten 2020 erbjuder Linnéuniversitetet en unik möjlighet till fortbildning inom området värdeskapande och entreprenöriellt lärande.

Kursen vänder sig till lärarstudenter samt yrkesverksamma inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Som deltagare får du med dig teorier, modeller och verktyg för att utveckla dig själv, din undervisning och förskola/skolorganisation. Syftet är att bygga kunskap och färdigheter som kan bidra till elevers lärande och ökad måluppfyllelse

Under kursträffarna får du möta aktuell forskning och reella utmaningar på området. Kursen är också en arena för erfarenhetsutbyte som utgår från befintliga resurser och den egna förskolan/skolans förutsättningar. För lärarstudenter kan kursen utgöra en bas för rekrytering. Kursinnehållet kan på så sätt omsättas i direkt nytta för din verksamhet eller förbättra dina möjligheter att skapa din framtida karriär.

Kursens berör områden så som:

• Begreppet entreprenörskap i skolan

• Värdeskapande lärprocesser

• Entreprenöriellt lärande

• Att leda utvecklingsprocesser

• Koppling till styrdokumenten

Examinationen består av aktivt deltagande i kursträffar och av ett avslutande grupparbete i form av en plan för verksamhetsutveckling inom skolans organisation, alternativt som en terminsplanering med fokus på entreprenöriellt lärande.

Kursen ges på kvartsfart med sju träffar. Träffarna är planerade till:

Tis 25 augusti
Tis 8 september
Mån 28 september
Ons 14 oktober
Mån 9 november
Tors 3 december
Ons 13 januari

Samtliga tillfällen kl 15.15-18.00.
Med reservation för eventuella ändringar.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M