EU-kunskap, Sverigekunskap och fördjupad områdeskunskap

7,5 hp

Kursen utvecklar de studerandes kunskaper om de tyskspråkiga ländernas parlamentarism, politisk-administrativa system, förvaltningsstrukturer och massmedier.

I momentet Sverigekunskap presenterar de studerande Sveriges politiska, ekonomiska och sociala system på tyska samt gör jämförelser med de tyskspråkiga länderna. Vokabulär och fraseologi tränas. I kursen hålls ett muntligt föredrag om valt ämnesområde.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M