Europeisk film

7,5 hp

Är det något särskilt med europeisk film? Och hur förhåller den i så fall till film från andra delar av världen?

Den här kursen handlar om europeisk, skandinavisk och svensk film. Vi lär oss om den europeiska filmens historia, dess position, dess strävanden, dess existensvillkor och de många estetiska trender som har haft stor betydelse vid olika tidpunkter. Den europeiska filmen ställs också i relation till annan film som visats i massor i Europa, framför allt amerikansk film. Starka trender och fenomen behandlas, som till exempel: det europeiska avantgardet, den italienska neorealismen, den franska nya vågen, den danska dogmefilmen och den enskilda filmskaparens, auteurens, starka ställning. Samtidigt introduceras kontinentens olika former av populärfilm. Begreppet nationell film diskuteras, en debatterad och omtvistad term som kan definieras från olika utgångspunkter. Frågan om europeisk film i förhållande nya media och nya visningsformer för rörliga bilder introduceras. En viss tonvikt mot den svenska och skandinaviska filmens historia och villkor i förhållande till den övriga europeiska filmen präglar kursen.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.