Europeisk film

7,5 hp

Är det något särskilt med europeisk film? Och hur förhåller den i så fall till film från andra delar av världen?

Den här kursen handlar om europeisk, skandinavisk och svensk film. Vi lär oss om den europeiska filmens historia, dess position, dess strävanden, dess existensvillkor och de många estetiska trender som har haft stor betydelse vid olika tidpunkter. Den europeiska filmen ställs också i relation till annan film som visats i massor i Europa, framför allt amerikansk film. Starka trender och fenomen behandlas, som till exempel: det europeiska avantgardet, den italienska neorealismen, den franska nya vågen, den danska dogmefilmen och den enskilda filmskaparens, auteurens, starka ställning. Samtidigt introduceras kontinentens olika former av populärfilm. Begreppet nationell film diskuteras, en debatterad och omtvistad term som kan definieras från olika utgångspunkter. Frågan om europeisk film i förhållande nya media och nya visningsformer för rörliga bilder introduceras. En viss tonvikt mot den svenska och skandinaviska filmens historia och villkor i förhållande till den övriga europeiska filmen präglar kursen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar