Examensarbete i musikvetenskap

15 hp

Kursen omfattar en självständig uppsats om 15 hp. Den bygger på de kunskaper och färdigheter som förvärvats inom kandidatexamen i musikvetenskap. Den studerande har stor möjlighet att själv påverka ämnesvalet för examensarbetet, det görs i samråd med examinator.
Kursen ingår i magisterprogrammet i musikvetenskap, men kan också läsas som fristående kurs.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans