Examensarbete i musikvetenskap

15 hp

Kursen ger en fördjupning av de kunskaper och färdigheter som förvärvats i Musikvetenskap III (2MV100). I kursen ingår en självständig vetenskaplig uppsats om 15 högskolepoäng. Denna kan utgöra en fördjupning eller breddning av uppsatsarbetet inom 2MV100. Kursen ges på distans med hjälp av en webbaserad lärplattform och innehåller 3-4 obligatoriska sammankomster som sker på nätet (OBS inga fysiska träffar).

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar