Examensarbete i musikvetenskap

15 hp

Kursen ger en fördjupning av de kunskaper och färdigheter som förvärvats i Musikvetenskap III (2MV100). I kursen ingår en självständig vetenskaplig uppsats om 15 högskolepoäng. Denna kan utgöra en fördjupning eller breddning av uppsatsarbetet inom 2MV100. Kursen ges på distans med hjälp av en webbaserad lärplattform och innehåller 3-4 obligatoriska sammankomster som sker på nätet (OBS inga fysiska träffar).

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken